Your next tango

adventure starts here!

Joerg Lucia workshops

Promoted by Tangopolix

Ratings

Seminars

Organisation ( venues, comfort, schedule ): 50% - 1 votes
50%
Maestros ( technique, teaching skills ): 50% - 1 votes
50%
Communication ( language, translations): 50% - 1 votes
50%
Participants ( dancing level, leader/follower ratio): 50% - 1 votes
50%
Would you come back or recommend? - 0 votes
00

Total Score

Have you been to this event? Let other tangueros know what you think by rating it! Just click on the percentage bars. And, if you feel like providing further details, feel free to drop a few lines at the comments section.

Joerg Lucia workshops

Joerg Lucia workshops

50 out of 100 with 4 ratings

Description

Zauroczeni ich umiejętnościami i techniką prowadzenia zajęć, po raz drugi gościć będziemy w Bielsku-Białej 20 i 21 października 2018 r znakomitą parę instruktorów z Pragi (Czechy):
Joerg Palm i Lucia Kubasova
Poprowadzą warsztaty dla dwóch grup:
1. podstawowej
2. średniozaawansowanej i zaawansowanej.
Dla zaczynających swoją przygodę z tangiem, dają szybki start, dla bardziej zaawansowanych, dużo wolności w improwizacji.

Czas: SOBOTA I NIEDZIELA 20/21 października 2018
Miejsce: Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała (obok, za rzeką Sfera - galeria handlowa)

CENA do 30 września w karnecie (taniej):
* GRUPA POCZĄTKUJĄCA: 120 zł (40zł/h) CAŁOŚĆ (3 h) BLOK 1 i 3 (sobota i niedziela)
65 zł jedne zajęcia 1,5 h

* GRUPA ŚREDNIO,- i ZAAWANSOWANA: 240 PLN (40 zł/h) CAŁOŚĆ (6 h) BLOK 2 i 4 (sobota i niedziela)
W miarę wolnych miejsc (pierwszeństwo mają karnety):
130 PLN jeden dzień (3h)
65 zł jedne zajęcia (1,5 h)

CENA po 30 września +30 PLN

* HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
20 października (SOBOTA)
Blok 1 (1,5 h)
GRUPA POCZĄTKUJĄCA
12:00 - 13:30
Temat: Postawa i połączenie w parze
13:30 -15:30 przerwa na obiad

GRUPA ŚREDNIO- I ZAAWANSOWANA
Blok 2 (3h)
Tematy:
- 15:30-17:00 Punkt połączenia w parze, pivoty i ozdobniki
- 17:15-18:45 Zabawa z soltadami

UWAGA! o 21:00 do ok 1:00 zaczynamy Warsztatową Milongę „AMICI”
MIEJSCE: BISTRO Amici (dawna Ristorante Sicilia), Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała.

21 października (NIEDZIELA)
Blok 3 (1,5 h)
GRUPA POCZĄTKUJĄCA
11:00 - 12:30 Podstawy tanga i kombinacje

12:30 -13:30 przerwa na obiad

Blok 4 (3 h)
GRUPA ŚREDNIO- I ZAAWANSOWANA
- 13:30-15:00 Rytm /melodia – krzyżyki lniowe i w obrocie
- 15:00-16:30 Sacady i kombinacje
Rezerwujcie czas i przybywajcie do Bielska-Białej - miasta bardzo przyjaznych tangueros!
-------------------------------
Enchanted by their skills and technique, we will host a second time in Bielsko-Biała on October 20 and 21, 2018, a great pair of instructors from Prague (Czech Republic):
Joerg Palm and Lucia Kubasova
They will lead workshops for two groups:
1. basic
2. intermediate and advanced.
For those who start their adventure with tango, they give a quick start, for more advanced ones, a lot of freedom in improvisation.

Time: SATURDAY AND SUNDAY October 20/21, 2018
Place: Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała (next to (behind the river) Sfera - shopping mall)

PRICE in the pass untill September 30th /than +30 PLN:
* BEGGING GROUP: PLN 120 (PLN 40 / h) (3 hours) BLOCK 1 and 3 (Saturday and Sunday)
65 PLN one class 1.5 hours
* GROUP MEDIUM and ADVANCED: PLN 240 (PLN 40 / h) (6 hours) BLOCK 2 and 4 (Saturday and Sunday)
As far as vacancies are available (priority is given to passes):
130 PLN one day (3h)
PLN 65 one class (1.5 hours)
SCHEDULE:

October 20 th (SATURDAY)
Block 1 (1.5 h)
BEGINING GROUP
12:00 - 13:30
Subject: Posture and connection improvements

13:30 -15: 30 lunch break

MEDIUM- AND ADVANCED GROUP
Block 2 (3h)
Topics:
- 15: 30-17: 00 Contact points, Pivots and decorations
- 17: 15-18: 45 Fun with soltadas

WARNING! at 9:00 PM to 1:00 AM we start the Workshop Milonga "AMICI"
PLACE: BISTRO Amici (formerly Ristorante Sicilia), Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała.

October 21 (SUNDAY)
Block 3 (1.5 hours)
BEGINING GROUP
11:00 - 12:30 Tango Basics and Combinations

12:30 -13: 30 Lunch break

Block 4 (3 h)
MEDIUM- AND ADVANCED GROUP
- 13: 30-15: 00 Rhythm / Melody - Linear and circular crosses
- 15: 00-16: 30 Sacadas and combination
Book the time and arriving in Bielsko-Biała - a city of very friendly tangueros!


EVENT DETAILS

 • Location:
  Bielsko-Biala, Poland
  Event dates:
  From: Saturday, 20 October 2018 - To: Sunday, 21 October 2018
  Location:
  Bielsko-Biala, Poland
  Event dates:
  Event Starts: Saturday, 20 October 2018
  Event Ends: Sunday, 21 October 2018
Read 4406 times


Reviews

Login now to post comments
Go back
Stay up to date with the latest newsYes! Keep me in the loop