Your next tango

adventure starts here!

Elite Tango Marathon

Promoted by Tangopolix

Ratings

Marathon and Encuentro

Atmosphere (people's friendliness, number of dancers, fun): 9.17% - 6 votes
9.17%
Organisation ( venues, comfort, schedule ): 9.17% - 6 votes
9.17%
Music & DJs: 9.17% - 6 votes
9.17%
Dancing ( level, etiquette, leader/follower ratio): 9.17% - 6 votes
9.17%
Would you come back or recommend? - 8 votes
08

Total Score

Have you been to this event? Let other tangueros know what you think by rating it! Just click on the percentage bars. And, if you feel like providing further details, feel free to drop a few lines at the comments section.

Elite Tango Marathon

Elite Tango Marathon

9 out of 100 with 24 ratings

Description

За информация на български, прочетете по-долу - под текста на английски:


There is one time in the near future .... It will be the month August 2018. Then will begin the magic tale of EliteTango in a castle called "In Love with The Wind". The calendar will display August 17, and the clock will count down until 2pm. The wonderful event will last 3 days and 3 nights until it hits 3am after midnight on the evening of the 19th against 20th August.
Dear friends, We are glad to invite you to the 5th Elite Tango Marathon, which held every year at the end of August in the fairytale castle "In love in the wind" in Ravadinovo - Bulgaria. The castle is only 2-3 km away from Old Sozopol and the Black Sea coast. This provides a great opportunity to combine romance, summer, sea and Tango in Bulgaria! Led by our love to dance, we have create this event for you and in the process of its organization over the years, we aspire to make it better and better. We think that in addition to romantic and exciting, we can make marathon days worthwhile and enriching. To this end, we have included seminars and dance performances of bright Stars of the Universe called Tango Argentino. We have the honor to introduce you:
★ ★ ★ MAESTROS ★ ★ ★

Eleonora Kalganova
Graciela Araceli and Osvaldo Perez

★ ★ ★ DJ-s ★ ★ ★

DJ Tanju YILDIRIM
DJ Osvaldo Perez
DJ Vladimir Vasilev
DJ Zhiva - Zhivka Dimitrova
DJ Claudiu Grosaru
DJ Stefanos Antoniou

★ ★ ★ THE PROGRAM ★ ★ ★

★17.08.2018. – Friday ★
14:00 - 15:00 Tango lessons with Eleonora Kalganova
16:00 - 19:00 Daily Milonga - DJ Stefanos Antoniou
22:00 -03:00 MILONGA Magic nigth - DJ Tanju YILDIRIM
22:30 Official Marathon Opening
23:00 Presentation of Graciela Araceli and Osvaldo Perez
Dress code - official

★ 18.08.2018 - Saturday ★
12:00 - 13:00 Tango lessons with Eleonora
13:30 - 15:00 Tango lessons with Graciela and Osvaldo
16:00 - 19:00 DAILY MILONGA - DJ Claudiu Grosaru
22:00 - 03:30 GRAND WHITE MILONGA - DJ Osvaldo Perez
23:00 Presentarion of Eleonora Kalganova
Dress code - in White

★ 19.08.2018.- Sunday ★
11:00 - 12:00 Free tutorial Tango lessons for Beginners with
Zhivka Dimitrova and Evgeni Yanev
12:00 - 13:30 Tango Lessons with Eleonora Kalganova
13:30 - 15:00 Tango lessons with Graciela and Osvaldo
15:30 - 19:00 Daily MILONGA - ANTIQUE - DJ Zhiva
22:00 - 03:00 GOOD BYE MILONGA - DJ Vlado

★ ★ ★ PRICES ★ ★ ★
Full pass (6 milongas) - pegistration to 01.05.2018. - € 55
Full pass (6 milongas) - pegistration after 01.05.2018. - € 65
Registration with partner-for the entire registration period - € 55 per person
Price per nigth milonga - € 25
Price one day milonga - € 15
Price one day milonga + one nigth milonga - € 30
Cost of transport from Sozopol to the Castle for whole package marathon - € 15

★ ★ ★ Tango Tutorial Prices ★ ★ ★
1 lesson - € 22
2 lessons - € 40
3 lessons - € 57
4 lessons - € 72
5 lessons - € 80

With this event, we at Elite Tango would like to bring you a lot of joy and unforgettable emotions. The efforts of our team are aimed at providing an atmosphere that will satisfy your desire and passion for dancing!
Dear Tango friends, we are waiting for you, together to make the fairy tale
5th Elite Tango Marathon at the Castle "In Love With The Wind" Ravadinovo, Bulgaria come true !

Welcome!

______________________________________________________

Има едно време в близкото бъдеще... Ще бъде август 2018. Тогава ще започне вълшебната приказка на Елит Танго
в замъка "Влюбен във вятъра". Календарът ще показва
17 август, а часовника ще отброява 14-ят час. Чудното събитие ще продължи 3 дни и 3 нощи, докато вечерта на 19-ти срещу
20-ти август не удари 3-и след полунощ.....
Скъпи приятели,
с радост искаме да Ви поканим на 5-тия Елит Танго Маратон, който провеждаме всяка година в края на август в приказния Замък "Влюбен във вятъра" в Равадиново - България. Замъкът се намира само на 2-3 км от Стария Созопол и брега на Черно море. Това предоставя чудесна възможност да съчетаете романтика, лято, море и Танго в България!
Водени от любовта си към Танца, ние създаваме това събитие за Вас и в процеса на неговата организация през годините, се опитваме да го правим по-добро и по-добре. Мислим, че освен романтични и вълнуващи, можем да направим така, че дните на маратона да бъдат полезни и обогатяващи. С тази цел, в програмата сме включили семинари и танцови спектакли на ярки звезди от Вселената наречена Танго Аржентино.
Имаме честта да ви представим:

★ ★ ★ MAESTROS ★ ★ ★

Елеонора Калганова
и
Грасиела Арасели - Освалдо Перес

★ ★ ★ DJ-и ★ ★ ★

DJ Танжу Ялдъръм
DJ Освалдо Перес
DJ Владо - Владимир Василев
DJ Жива - Живка Димитрова
DJ Клаудиу Гросару
DJ Стефанос Андониу

★ ★ ★ ПРОГРАМА ★ ★ ★

★ 17.08.2018 – петък ★
14:00 - 15:00 Танго урок с Елеонора - дамска техника
15:00 - 16:00 Регистрация за Елит Танго Маратон - на място
16:00 - 19:00 Дневна Милонга - DJ Стефанос Андониу
22:00 - 03:00 МИЛОНГА "Магична нощ" - DJ Танжу Ялдъръм
22:30 Официално откриване на Елит Танго Маратон
23:00 Представяне на Грасиела и Освалдо
Дрескод - Официален

★ 18.08.2018 – събота ★
12:00 - 13:00 Танго урок с Елеонора
13:30 - 15:00 Танго урок с Грасиела и Освалдо
16:00 - 19:00 Дневна Милонга - DJ Клаудиу Гросару
22:00 - 03:30 БЯЛА МИЛОНГА - DJ Освалдо Перес
23:00 Представяне на Елеонора и Йозгюр
Дрескод - в Бяло

★ 19.08.2018. – неделя ★
11:00 - 12:00 Безплатен урок за напълно начинаещи с Живка
Димитрова и Евгени Янев
12:00 - 13:30 Танго урок с Елеонора - дамска техника
13:30 - 15:00 Танго урок с Грасиела и Освалдо
15:30 - 19:00 Дневна Милонга "Антика" - DJ Жива
22:00 - 03:00 ДОВИЖДАНЕ МИЛОНГА! - DJ Владо


★ ★ ★ ЦЕНИ МИЛОНГИ ★ ★ ★
Пълен пакет милонги - при регистрация до 01.05.2018. - € 55
Пълен пакет милонги - при регистрация след 01.05.2018 - € 65
Регистрация по двойки за целия период на регистрация - € 55
Една нощна милонга - € 25
Една дневна милонга - € 15
Една дневна + една нощна милонга - € 30
Транспорт от Созопол до Замъка за всички милонги - € 15


★ ★ ★ ЦЕНИ УРОЦИ ★ ★ ★
1 урок - € 22
2 урока - € 40
3 урока - € 57
4 урока - € 72
5 урока - € 80


С това събитие, ние от Елит Танго, желаем да Ви доставим много радост и незабравими емоции. Усилията на нашия екип са насочени към осигуряване на атмосфера, която да задоволи вашето желание и страст за танци!
Скъпи Танго приятели, очакваме Ви заедно да сбъднем приказката за 5-ят Елит Танго Маратон в Замъка "Влюбен във вятъра"- Равадиново, България
Добре дошли!


EVENT DETAILS

 • Location:
  Ravadinovo, Bulgaria
  Event dates:
  From: Friday, 17 August 2018 - To: Sunday, 19 August 2018
  Location:
  Ravadinovo, Bulgaria
  Event dates:
  Event Starts: Friday, 17 August 2018
  Event Ends: Sunday, 19 August 2018
 • Eleonora Kalganova
  Eleonora Kalganova
Read 4819 times


Reviews

Login now to post comments
Go back
Stay up to date with the latest newsYes! Keep me in the loop