Your next tango

adventure starts here!

Tango Pod aglami Tango Under Sail

Promoted by Tangopolix

Ratings

Ball and Uncategorised

Atmosphere (people's friendliness, number of dancers, fun): 50% - 1 votes
50%
Organisation ( venues, comfort, schedule ): 50% - 1 votes
50%
Artists ( shows, workshops, DJs ): 50% - 1 votes
50%
Dancing ( level, etiquette, leader/follower ratio): 50% - 1 votes
50%
Would you come back or recommend? - 0 votes
00

Total Score

Have you been to this event? Let other tangueros know what you think by rating it! Just click on the percentage bars. And, if you feel like providing further details, feel free to drop a few lines at the comments section.

Tango Pod aglami Tango Under Sail

Tango Pod aglami Tango Under Sail

50 out of 100 with 4 ratings

Description

English version below
Tangowy Rejs po Mazurach nareszcie ma swoją nazwę :
TANGO POD ŻAGLAMI
Ma to w założeniu być tygodniowym żeglowaniem na jachtach z cumowaniem każdego dnia w innym miejscu, kończącym się dobra kolacją i Milongą.
Zapraszamy tangueros którzy albo są żeglarzami albo zawsze chcieli pływać tylko nie mieli okazji oraz żeglarzy "na sucho" którzy będą stacjonowali w jednym miejscu - proponujemy Ośrodek PAN na Wierzbie np.- a będą wieczorami dojeżdżali do fantastycznych miejsc w których organizujemy wieczory z Tangiem Argentyńskim - czyli Milongi.
I tak:
* Dzień pierwszy 18 czerwca (sobota) wypożyczamy rano jachty z wypożyczalni Sygnet Yacht Czarter z portu w Pieknej Górze
Tego dnia nie płyniemy daleko- vis a vis mariny jest Hotel Tajty- tam będzie pierwsza milonga i ostatnia w następny piątek na zakończenie rejsu.
To piękne miejsce- Hotel ma otwarty na jezioro taras z drewnianą podlogą lub eleganckie wnetrze gdyby było chłodniej.
Jedzenie pyszne, tylko swieże lokalne produkty- wędzarnia ryb tuż obok więc i ryb nie zabraknie!

* Dzień drugi 19 czerwca (niedziela) to hit tej wyprawy! Pięknie odrestaurowany XIV wieczny ZAMEK KRZYŻACKI W RYNIE ze swoim ogromnym dziedzińcem i salami rycerskimi to wręcz wymarzone miejsce na MILONGĘ RYCERSKĄ. Unikatowe połączenie historii i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych plus świetna kuchnia daje gwarancję na kapitalny wieczór z tangiem;

* Dzień trzeci 20 czerwca (poniedziałek) żeglujemy do ośrodka mieszczącego się na jeziorze Mikołajskim - Ośrodek Pracy Twórczej PAN na Wierzbie
Są tam pokoje oraz domki do wynajęcia oraz restauracja lub grill-bar nad jeziorem gdzie przy akompaniamencie grających na wietrze want portowych jachtów możemy zorganizować MILONGĘ na WIERZBIE.
Po kolacji tańczymy w przytulnych wnętrzach klimatyzowanej restauracji hotelowej gdzie na miłośników smacznej kuchni czeka wiele wyśmienitych potraw i trunków a w bogatym menu serwowanym przez Szefa Kuchni znajduja się wykwintne dania kuchni regionalnej, staropolskiej oraz międzynarodowej. Wyborne potrawy z ryb i dziczyzny oraz wyśmienite domowe ciasta pozostawią niezapomniane wrażenia kulinarne a dobrym drewnianym parkiecie bedziemy tanczyć do póżna w noc.
*Dzień czwarty 21 czerwca (wtorek) to niezwykły punkt programu! GALINDIA w Iznocie k. Mikołajek  – urokliwe, z dala od ludzi, miejsce gdzie od V do XIII wieku zamieszkiwali Galindowie.
Wybudowano tam piękny hotel gdzie w jednej z komnat np. Bursztynowej odbędzie się MILONGA GALINDII. Miejsce niezwykłe- dokoła pełno rzeźb drewnianych a groty podziemne są tajemniczo oświetlone i stają się niezwykłe wieczorami- pyszna kolacja i tango do rana:)

* Dzień piąty 22 czerwca (środa) cumujemy na Jeziorze Mikołajskim w drugim ośrodku PAN, gdzie w pięknej oranżerii z drewnianą podłogą tanczyć, jeść i pić będziemy do późna w nocy.

* Dzień szósty 23 czerwca (czwartek) to Marina Lester Club w Rydzewie na jeziorze Niegocin. Jej gościnne progi zapraszają na najlepsze w promieniu 100 km wlosko-serbskie dania a najwieksze na Mazurach molo (po małych przeróbkach) i sala wewnatrz z drewnianym parkietem są doskonałe aby zatańczyc tam tango. To nie koniec - zapraszają tez "na pokoje" - mają piękne pokoje do wynajmu na cały czas trwania naszej mazurskiej przygody dla tych, którzy dojezdżąć będą na same Milongi.

* Dzień siódmy- 24 czerwca (piątek) dopływamy do portu z którego wypłyneliśmy Yacht Port Piękna Góra,na terenie należącym do Gospodarstwa Rybackiego, zaraz przy wyjściu na jezioro Tajty z kanału Piękna Góra (dla posiadaczy GPS: 54°01,70`N 021°43,75`E).
Oprócz ok. 150 osłoniętych miejsc dla jachtów port oferuje sanitariaty z prysznicami, parkingi strzeżony, usługi szkutnicze i mechaniczne. Niewątpliwą atrakcją jest wędzarnia – oferująca codziennie pyszne mazurskie ryby oraz smażalnia z mini barem. Tu w Hotelu TAJTY będzie wieczorem nasza ostatnia Milonga- po raz ostatni na pięknych parkietach lub deskach Hotelu z pyszną kolacją.

Cena obejmująca 7 dni na jachcie + 7 gorących kolacji w najpiękniejszych miejscach na Mazurach:
990 PLN /osobę
Dotyczy pływania na:
Antila 22, Auquatic 25,Twister 800N, Janmor 22, Tess 678BT, Tango 780.

Mozliwość wyboru większego jachtu za doplatą 150 PLN:
Sedna na max 9 osób, Phila880.
Cobra 33, Shine 30 oraz Antile 26CC, 27 i Family.
Wszystkie do obejrzenia na stronie. Kolejnośc zgłoszeń decyduje o tym jakie jachty zostaną.

..................................................................................................................
Tango Cruise on Mazury Lakes finally has a name:
TANGO UNDER SAIL!
Tango Cruise on Masury in the assumption has to be a weekly sailing on yachts with a mooring each day in a different place ending with a good dinner and Milonga of course.
We invite all tangueros who are either sailors or have always wanted to sail, but do not have the opportunity yet and the "dry sailors" who will be stationed in a one place - we suggest Sciences Centre at Wierzba peninsula- and evenings will be commuted to fantastic places where we'll organize evenings with Argentine tango called the Milonga.
And now:
* The first day on June 18 (Saturday) morning, we'll rent yachts at Signet Yacht Charter from the port in a Piękna Góra
That day we'll sail not so far -vis-a-vis the marina is a Hotel Tajty- there will be the first and last milonga (next Friday at the end of the trip)
It's a beautiful place-hotel has opened on the lake terrace, with wooden floors and elegant interior if it will be cooler.
Delicious food, only fresh local products (fish smokehouse is right next to the marina)

* The second Day on June 19 (Sunday) is the hit of the trip! Beautifully restored fourteenth century Teutonic castle in Ryn with an inner courtyard and knight rooms is indeed an ideal place for KNIGHT'S MILONGA.
An unique blend of history and modern architectural solutions, plus excellent cuisine guarantee an exeptional tango evening.

* Third Day on June 20 (Monday) we sail to the resort located on the Mikołajskie Lake - Centre for Creative Work Sciences at Willow: .
There are rooms and cabins for rent and a restaurant or grill-bar on the lake where the accompaniment playing in the wind want port yachts we can organize a Milonga in the sky.
After dinner, dancing and a cozy air-conditioned restaurant where the lovers of tasty cuisine offers many delicious dishes and drinks and a varied menu served by the Chef are located exquisite regional cuisine, traditional Polish and international. Exquisite dishes of fish and game, and delicious homemade cakes will leave an unforgettable culinary experience and a good wooden floor will be dancing late into the night.

* Fourth Day on June 21 (Tuesday) we remain in a hospitable place- PAN on the Wierzba. In a that day, everyone are doing what they want, eg:
- Sailing to the islands on the lake Śniardwy (Devil's island) for brunch, where we can do (when the weather is nice) a sea battle around the islands and make a fire with lunch
or
- Watching Special bred specimens like bison (żubronie in fact :))
And in the evening back to the milonga Wierzba BIS (Willow Bis)

* Fifth Day on June 22 (Wednesday) - is the remarkable point of the program!
Galindia in Iznota near to Mikołajki city - a charming, away from people, a place where from the fifth to the thirteenth century lived galindians.
There's a beautiful hotel built there and in a one of the chambers called Amber chamber wll be MILONGA GALINDIA.
An unique place - around are wooden sculptures and underground mysteriously illuminated caves.
I'm sure this will unusual evening!

* Sixth Day on June 23 (Thursday) to Marina Lester Club in Rydzewo on the lake Niegocin. They invite you to the best in within 100 kilometers Italian-Serbian dishes and the largest in Mazury pier (after small alterations) and a room inside the wooden floors are perfect to dance the tango there. This is not the end - also invite to beautiful rooms for rent for the entire duration of our Mazury adventure, for those who will commute only to the Milonga.

* Seventh day - June 24th (Friday) we reach the port from which we've started : a Yacht Harbour Piękna Góra, on the premises of Farm Fisheries, right at the exit of the lake Tajty channel (for holders of GPS: 54 ° 01,70`N 021 43,75`E °).
In addition, this marina offers approx. 150 sheltered places for yachts, bathrooms with showers, car park, boatbuilding and mechanical services.
Another attraction is the fish smokehouse - offering daily delicious Mazury fish and frying fish the mini bar.
In a HOTEL TAJTY will be our last Milonga - the last time on the beautiful floors or boards of the Hotel with a delicious dinner.

PRICE for 7 days on the jacht +7 hot dinners on the georgeus places in Mazury only 990 PLN (around 250 EUR)
This applies to jachting on: Antila 22, Auquatic 25, Twister 800N, Janmor 22, Tess 678BT, Tango 780.

Possibility to choose from a larger boat for extra charge 150 PLN:
Sedna 30 (max 9 people) Phila880. Cobra 33, 30 and Shine 30, Antila 26cc, and Antila 27 Family.
The order of applications decides what yachts left.


EVENT DETAILS

 • Location:
  Piękna Góra, Poland
  Event dates:
  From: Saturday, 18 June 2016 - To: Saturday, 25 June 2016
  Location:
  Piękna Góra, Poland
  Event dates:
  Event Starts: Saturday, 18 June 2016
  Event Ends: Saturday, 25 June 2016
Read 4463 times Last modified on Friday, 17 June 2016 17:33


Reviews

Login now to post comments
Go back
Stay up to date with the latest newsYes! Keep me in the loop