Your next tango

adventure starts here!

Gyrokinesis by Ula

Promoted by Tangopolix

Ratings

Ball and Uncategorised

Atmosphere (people's friendliness, number of dancers, fun): 50% - 1 votes
50%
Organisation ( venues, comfort, schedule ): 50% - 1 votes
50%
Artists ( shows, workshops, DJs ): 50% - 1 votes
50%
Dancing ( level, etiquette, leader/follower ratio): 50% - 1 votes
50%
Would you come back or recommend? - 0 votes
00

Total Score

Have you been to this event? Let other tangueros know what you think by rating it! Just click on the percentage bars. And, if you feel like providing further details, feel free to drop a few lines at the comments section.

Gyrokinesis by Ula

Gyrokinesis by Ula

50 out of 100 with 4 ratings

Description

Zapraszamy do Bielska-Białej na zajęcia z Ulą Wojtkowiak (Warszawa). Proponujemy dwa dni z GYROKINESIS DLA WSZYSTKICH ® i technika tanga kobiety (solo).

GYROKINESIS® to dynamiczny trening umiejętności pracy z ośrodkiem ciężkości i wykorzystania siły grawitacji w celu zwinnego i ergonomicznego poruszania się.
- Uczymy się rozluźnienia i mobilizacji, kontroli nad impulsami, które wprawiają w ruch dane części ciała i w konsekwencji oddziaływają na cały organizm.
- Oswajamy się z mechanizmem przyciągania podłoża i odpychaniem się od niego, odkrywamy wielowymiarowe spektrum podążania w różnych kierunkach kręgosłupa.
- Obserwujemy co się dzieje, zauważamy gdzie jest przyczyna ruchu i jaki jest jego skutek. Pomagają nam w tym odkrywczym procesie różne techniki oddechu. Wszystkie są głębokie i brzuszne: stymulują system nerwowy, otwierają kanały energetyczne i pomagają ciału zwalczyć toksyny.
- Ucząc się Gyrokinesis dbamy o swoje stawy, wzmacniamy kondycję, wzmacniamy i wydłużamy kręgosłup, rzeźbimy sylwetkę, poszerzamy zakresy ruchu.
- A przy tym mamy sporo radości, bo Gyrokinesis® to poniekąd płynny taniec.
O indywidualnych problemach, kontuzjach, wadach posturalnych proszę poinformować przed zajęciami.

SZCZEGÓŁY:
* SOBOTA 13.10.2018
12:00 - 14:30 (2,5 godziny) GYROKINESIS®
14:45 - 16:15 (1,5h) TECHNIKA DLA KOBIET (solo)

* NIEDZIELA GYROKINESIS®
12:00 - 13:30 (1,5h)

CENA:
150 PLN Kupione w całości (Gyro+ tango)
120 PLN KARNET 4 godziny Gyrokonesis (sobota i niedziela)
40 PLN tango technika kobiety(solo)

……………………………………
We invite you to Bielsko-Biała for classes with Ula Wojtkowiak (Warsaw). We offer two days with GYROKINESIS® and tango lessons "single women".
GYROKINESIS® is a dynamic training in the ability to work with the center of gravity and the use of gravity for agile and ergonomic movement.
We learn to relax and mobilize, control the impulses that set the body parts in motion and consequently affect the whole body. We get used to the mechanism of attracting the ground and pushing away from it, we discover a multidimensional spectrum of following in different directions of the spine and we actively observe what is happening. We notice where the cause of the movement is and what its effect is. In this innovative process, various breathing techniques help us. They are all deep and ventral: they stimulate the nervous system, open up energy channels and help the body fight toxins.
When learning Gyrokinesis, we take care of our joints, strengthen our condition, strengthen and extend the spine, sculpt the figure, and broaden the range of motion.
And at the same time we have a lot of fun, because Gyrokinesis® is a somewhat fluid dance.
For individual problems, injuries, postural defects, please inform before classes.

DETAILS:
* SATURDAY 13/10/2018
12:00 - 14:30 (2.5 hours) GYROKINESIS®
14:45 - 16:15 (1.5h) tango class: techinque for women (solo)

* SUNDAY 14/10/2018
12:00 - 13:30 (1.5h) GYROKINESIS®

PRICE:
150 PLN Purchased in full (Gyro + tango)
120 PLN KARNET 4 hours Gyrokonesis (Saturday and Sunday)
40 PLN tango techinque class


EVENT DETAILS

 • Location:
  Bielsko-Biała, Poland
  Event dates:
  From: Saturday, 13 October 2018 - To: Sunday, 14 October 2018
  Location:
  Bielsko-Biała, Poland
  Event dates:
  Event Starts: Saturday, 13 October 2018
  Event Ends: Sunday, 14 October 2018
Read 6183 times


Reviews

Login now to post comments
Go back
Stay up to date with the latest newsYes! Keep me in the loop